this city of mine: hong kong

May 24, 2013 | Hong KongLife Lately

05242013

mornings blues / hong kong after black rain / hong kong at night / a different angle